Nowy produkt służący do zamykania wycieków w portfolio firmy CTE BV.