SZKOLENIE

Carbon Tech Europe zapewnia niezbędne szkolenie, w pełni zgodne z ISO 24817 i/lub ASME PCC-2. Zapewniamy szkolenia i certyfikację różnym typom klientów, takim jak: firmy remontowe, wykonawcy konserwacji, firmy uszczelniające wycieki, firmy zajmujące się nakładaniem powłok, firmy związane z inspekcją rurociągów oraz użytkownicy końcowi. Szkolenie może odbywać się w dowolnym z naszych obiektów lub w siedzibie u dystrybutora/klienta.

 Produkty Carbon Tech są rozwiązaniami inżynieryjnymi, dlatego mają rygorystyczne procedury zapewniające skuteczne naprawy. Szkolenie odbywa się zgodnie z wytycznymi standardów technicznych ISO 24817 oraz ASME PCC-2.

Oferujemy również pakiety szkoleń na miejscu w siedzibie naszej firmy.

Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań

Regularne szkolenie to dwudniowy kurs, który składa się z teoretycznego seminarium na temat napraw materiałami kompozytowymi w ciągu jednego dnia oraz jednodniowych ćwiczeń praktycznych, podczas których zostaną nałożone trzy naprawy na odcinek prosty, kolano oraz trójnik, a następnie poddane próbie ciśnieniowej. Certyfikat wydawany jest po pomyślnym zdaniu egzaminu teoretycznego i pomyślnym zaliczeniu testu praktycznego. Certyfikacja jest ważna przez okres jednego roku, ponowna certyfikacja wymagałaby testu online i zweryfikowanych danych dotyczących praktycznego doświadczenia przez cały początkowy okres certyfikacji. Ten proces jest zgodny z normą ISO 24817 i/lub ASME PCC-2.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM SZKOLENIU lub SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU ZGŁOSZENIA UDZIAŁU