Instalatorzy są szkoleni, jak nakładać materiał kompozytowy (włókno szklane lub węglowe) lub sztywnych muf. Carbon Tech rekomenduje instalatorom, aby zawsze dokonywali przygotowania powierzchni przed nakładaniem materiału kompozytowego. Zanim owinięty rurociąg zostanie w pełni przywrócony do użytku, należy podjąć konkretne działania przy użyciu odpowiednich narzędzi. Wreszcie, czynności kontrolne – po naprawie wymagają użycia narzędzi, które Carbon Tech Europe może dostarczyć.

Narzędzia do przygotowania przed instalacją

Narzędzia do przygotowania przed montażem obejmują
- Głębokościomierz do wykopów
- Elcometer 124
- Taśma Testex (50 testów)
- Przyrząd do pomiaru temperatury
- Termometr magnetyczny
- Higrometr

Narzędzia te są wykorzystywane do określenia rodzaju defektu (głębokość, rozmiar itp.). Ponadto taśmy Testex umożliwiają pomiar profilu powierzchni samego rurociągu po wykonaniu piaskowania. Carbon Tech zaleca przygotowanie powierzchni w standardzie NACE-2 lub równoważne (SSPC-SP-10 lub SA-2.5). Termometr i higrometr są używane podczas instalacji materiału kompozytowego.

Narzędzia poinstalacyjne

Narzędzia poinstalacyjne obejmują
-Tester twardości Shore D

Po utwardzeniu materiału kompozytowego należy sprawdzić twardość epoksydu. Minimalna twardość Shore D po utwardzeniu powinna wynosić 74 lub więcej. Zwykle jest to osiągane po czasie około 4-8 godzin lub na następny dzień roboczy. Aby przyspieszyć utwardzanie i zmaksymalizować efekt, zaleca się stosowanie REVOMAT (szybsza polimeryzacja), ale nie jest to konieczne do instalacji Revowrap 110™.

Narzędzia kontrolne

Narzędzia kontrolne
Narzędzia kontrolne obejmują
- Ultradźwiękowy miernik grubości ścianki

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń ultradźwiękowych, ale ich użycie jest często ograniczone lub nieodpowiednie do konkretnych przypadków awarii. Ten ultradźwiękowy miernik grubości ścianek został przetestowany na miejscu z próbkami owiniętymi materiałem kompozytowym (włókno węglowe). Z łatwością mierzy grubość ścianki nawet w przypadku nałożenia 4 warstw materiału z włókna węglowego. Pomiar grubości ścianki podłoża pod 6-8 warstwami węgla jest nawet możliwy przy odpowiednim zastosowaniu (np. punkt pomiarowy musi być płaski). Zachęcamy do zasięgnięcia porady dotyczącej korzystania z tych narzędzi.