Dodatkowe wzmocnienie rurociągu o średnicy DN530 mm

Operator wysokociśnieniowego ropociągu zwrócił się do CTE BV z prośbą o wykonania dodatkowego zabezpieczenia ze względu na planowaną budowę autostrady bezpośrednio nad 20-calowym rurociągiem. Rurociąg został wzmocniony na długości 40 metrów.

Wyzwanie

Naprawa rurociągu o takiej średnicy na odcinku 40 metrów to zadanie wymagające dobrej organizacji. Oczyszczona i przygotowana powierzchnia rurociągu powinna zostać pokryta jak najszybciej bandażem z włókna węglowego tak, aby uniknąć rdzy nalotowej. Na nieregularne powierzchnie nakłada się epoksydowy wypełniacz o wysokim module sprężystości, a następnie podkład Primer, który zapewnia optymalną przyczepność pomiędzy bandażem z włókna węglowego, a rurociągiem. Proces mieszania i wiązania tych dwuskładnikowych epoksydów jest nieodwracalny. Powierzchnia musi być jeszcze nieco lepka, gdy impregnowana tkanina z włókna węglowego zostanie owinięta wokół rury. Cały proces powinien być wykonywany etapami, a kierownik zespołu (supervisor) powinien zapewnić właściwy podział obowiązków wszystkim członkom ekipy podczas instalacji.

Przeczytaj nasze studium przypadku

Naprawa nieszczelności i wzmocnienie rurociągu przy spawie obwodowym rurociągu naftowego DN700 mm

Operator rurociągu wykrył przeciek w spawie obwodowym rurociągu ze stali węglowej pracującego pod ciśnieniem roboczym 16 barów. Uszkodzony spaw znajduje się na kolanie o średnicy zredukowanej z 28 do 20 cali (redukсja).

Wyzwanie

Kompozytowe materiały naprawcze nie mogą być instalowane bezpośrednio w miejscu aktywnego wycieku. Przed przystąpieniem do dalszych prac należy zawsze zatrzymać wyciek. W tym studium przypadku opisano sposób zatrzymania wycieku/ulotu. Drugim wyzwaniem była specyficzna geometria obszaru owijania. Używając bandaża z włókna węglowego o różnej szerokości, można owinąć prawie każdą geometrię – tak jak w tym przypadku odcinek na kolanie wraz z redukcją.

Przeczytaj nasze studium przypadku

Naprawa ruchomego dachu zbiornika ropy naftowej

Naftobazy znajdują się na całym świecie na terenie rafinerii. Wiele z tych zbiorników zawiera ropę naftową lub substancje ropopochodne. Charakterystyczny dla tych zbiorników jest ruchomy dach. Ten ruchomy dach porusza się w górę i w dół w zależności od stopnia zapełnienia zbiornika. Dachy te są narażone na działanie korozji. Otwory spowodowane korozją w powierzchniach stalowych muszą być naprawiane ze względów bezpieczeństwa.

Wyzwanie

Zbiorniki na ropę są ogromne, a ruchomy dach zbiornika może mieć rozpiętość sięgającą kilkudziesięciu metrów. Owinięcie całego dachu byłoby absurdalnym zadaniem i bardzo kosztowną operacją. Również prace ogniowe w tych obszarach nie są możliwe ze względu na łatwopalne i wybuchowe materiały w zbiorniku. W takich przypadkach wykonać można naprawy za pomocą kombinacji arkuszy stali, zakrywających otwory przytwierdzone do samego dachu oraz materiału z włókna węglowego nakładanego w postaci łat. Również tutaj epoksydowy wypełniacz i primer są nakładane przed instalacją łat z włókna węglowego. Przygotowanie powierzchni dachu odbywa się za pomocą narzędzi pneumatycznych do szorstkowania powierzchni.

Przeczytaj nasze studium przypadku

Wzmocnienie trójnika na gazociągu wysokiego ciśnienia

Rurociągi przesyłowe są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Większości z tych rurociągów nie jesteśmy świadomi, ponieważ znajdują się pod ziemią lub na dnie morza. Gaz i ropa to typowe media transportowane rurociągami przesyłowymi. Utrzymanie tych rurociągów w idealnym stanie technicznym jest bardzo ważne, ponieważ często występuje w nich wysokie ciśnienie. Infrastruktura ta obejmuje również stacje zaworów blokowych (BVS) w określonych odległościach na trasie rurociągu. Urządzenia znajdujące się w tych stacjach wymagają należytej konserwacji. Inspekcja przeprwadzona w jednej z nich wykazała, że ​​złącza spawane na gazociągu przesyłowym są w znacznym stopniu zdgradowane. Wymagane było natychmiastowe działanie.

Wyzwanie

Wyzwaniem naprawczym w tym przypadku było wzmocnienie uszkodzonej spoiny trójnika redukcyjnego (redukcja 18 do 2 cali) przy ciśnieniu bliskim 100 bar. Owijanie trójnika redukcyjnego to zadanie, które musi wykonać przeszkolony instalator. Naprawa tójnika o tak dużej różnicy w średnicy wymaga wysokiego poziomu umiejętności. Wspólnie z klientem zaprojektowaliśmy specjalny typ naprawy 'flower wrap’. To studium przypadku dostarczy więcej informacji.

Przeczytaj nasze studium przypadku

Carbontech Composites certyfikuje system owijania włókna węglowego Revowrap

Carbon Tech Europe BV z dumą ogłasza certyfikację przez TUV programów naprawczych kompozytów węglowych Revowrap110™, Revowrap185™ i Revowrap225™. Zakres certyfikatów obejmuje między innymi przemysł gazowy i naftowy, elektrownie, górnictwo oraz rurociągi przesyłowe. Ten krok sprawia, że program owijania jest jeszcze bardziej kompletny. Jesteśmy gotowi do pomocy naszym klientom w Europie, Azji i Afryce Północnej.

Sprawdź nasz certyfikat TUV ISO 24817