CS-011 Naprawa ruchomego dachu zbiornika ropy naftowej

Naftobazy znajdują się na całym świecie na terenie rafinerii. Wiele z tych zbiorników zawiera ropę naftową lub substancje ropopochodne. Charakterystyczny dla tych zbiorników jest ruchomy dach. Ten ruchomy dach porusza się w górę i w dół w zależności od stopnia zapełnienia zbiornika. Dachy te są narażone na działanie korozji. Otwory spowodowane korozją w powierzchniach stalowych muszą być naprawiane ze względów bezpieczeństwa.

Wyzwanie

Zbiorniki na ropę są ogromne, a ruchomy dach zbiornika może mieć rozpiętość sięgającą kilkudziesięciu metrów. Owinięcie całego dachu byłoby absurdalnym zadaniem i bardzo kosztowną operacją. Również prace ogniowe w tych obszarach nie są możliwe ze względu na łatwopalne i wybuchowe materiały w zbiorniku. W takich przypadkach wykonać można naprawy za pomocą kombinacji arkuszy stali, zakrywających otwory przytwierdzone do samego dachu oraz materiału z włókna węglowego nakładanego w postaci łat. Również tutaj epoksydowy wypełniacz i primer są nakładane przed instalacją łat z włókna węglowego. Przygotowanie powierzchni dachu odbywa się za pomocą narzędzi pneumatycznych do szorstkowania powierzchni.

Przeczytaj nasze studium przypadku